Björn Larsson

Björn Larsson
Mitt i Naturen

När: 

Söndag 6 december 2015, kl: 15-17.

Var: 

Vid Hornstull Strand under Liljeholmsbron.

Vad: 

Ljudsatt projicering av fotografi under bron.

Den 6 december visar Björn Larsson ljudsatt projicering av fotografi under Liljeholmsbron vid Hornstull. Natur och historia är viktiga teman i Björn Larssons arbeten. Många av hans projekt realiseras under en långa tidsrymder med hjälp av fotografi. Han använder sig ofta av ett formellt dokumentärt språk för att diskutera filosofi och politik. Mitt i Naturen är ett arbete från sent 1990-tal. Det är fotografier av djur i landskap. Bilderna tar sitt avstamp i ett svenskt museiprojekt från förra sekelskiftet och med ett klart populärvetenskaplig perspektiv.  Nordiska landskap finns uppbyggda i så kallade dioramor. Det vill säga uppstoppade djur i ett skulpterat landskap framför ett illusionsmåleri. Det är alltså interiörer från fyra bevarade museer, det äldsta från 1893, som skymtar fram i denna serie djurbilder. Bilderna går att läsa som teatertablåer där djur och fåglar agerar inför en tänkt publik av besökare. Björn Larssons kamera letar efter den idévärld som skymtar fram bakom arrangemangen av dioramorna – den starkes fortlevnad, familjestrukurer i djurvärlden och andra möjliga speglingar av oss själva eller en gudomlig hand i naturen. Lite som en lärobok.

Bland andra arbeten kan nämnas Brandplats 3 - en tioårig promenad i en nedbrunnen svensk nationalpark och Översättningsarbeten där Larsson sedan snart 15 år samarbetar med en rad nordafrikanska handkolorister som ”översätter” hans svartvita fotografier till färg.