OM PROJEKTET

OM PROJEKTET >

Susanne Fessé, Curator

 

I serien Expanderande fotografi No. 1-3  bjuds Ulf Lundin, Julia Peirone och Björn Larsson in att mellan oktober och december 2015 uppföra var sitt tillfälligt verk i Stockholms offentliga stadsrum.

Allt tre konstnärer arbetar med fotografi som medium. I Expanderande fotografi No.1-3  har respektive verk en relation både till den plats verket visas på, men även till människor på platsen. De kan alla tre liknas vid gatukonstens estetik i att vilja finnas på plats utanför galleriernas rum, och därigenom nå och omge sig av människor mitt i staden. Serien Expanderande fotografi vill nå ut till människor som annars inte kommer i kontakt med konst. Genom att utvidga utställningsrummet till olika platser i staden hoppas vi kunna aktualisera brännande och angelägna frågor i samhället på plats. Konsten som samtalsrum är ständigt aktuellt och kan ses som ett alternativ till andra uttrycksmedel.

Varmt välkommen att delta!

Susanne Fessé

Curator för Expanderande fotografi No. 1-3

Expanderande fotografi No.1-3 genomförs med stöd från Stockholm stad och i samarbete med CFF - Centrum för fotografi. Tack även till Galleri Magnus Karlsson samt Iréne Berggren.